Oбјавени се првите страници на Водичот за прекугранична соработка:

Screenshot 2016-08-15 21.21.12

 


Достапен е краток преглед на второто поглавје од Водичот за прекугранична соработка посветен на Правната рамка:

This slideshow requires JavaScript.

 

Advertisements